2018 feb. 27 – Ordinær Generalforsamling

Tirsdag d.27-02-2017 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Tirsdag d.27-02-2018 kl 19.00

I Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent og stemmetællere.

2.Formandens beretning.

3.Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4.Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5.Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:

Claus Spens Modtager genvalg.

Pierre Iindberg Modtager Genvalg.

Supplant.

Svend Jensen er på valg. Modtager genvalg.

Valg af Revisor og supplant
Storm modtager genvalg.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Bestyrelsen skal fremover arbejder for en større åbenhed og gennemsigtighed til gavn for brugerne og medlemmerne af Toksværd Vandværk I/S.

Dette skal ske ved:

Jævnlig orientering fx via skabet ved Min Købmand og via selskabets hjemmeside.

Jævnlig orientering omkring bestyrelsens arbejde fx af møder og referater via hjemmesiden.

Oprettelse af et E-mail register over medlemmerne som anvendes til fremtidig kommunikation fra bestyrelsen om hvad der sker i Selskabet.

Brugervenlig orientering og forklaring samt uddybning af Selskabets regnskab, driftsbudget og takstblad.

Der skal ændres på regnskabet således at det er nuværende Formand for Toksværk Vandværk I/S der fremgår af forsiden samt i diverse registre på nettet.

7.2. Det foreslås at selskabets vedtægter revideres idet de er meget gamle og i mange hensender forældede eller klart utilstrækkelige.

Dette kunne fx foregå samtidig med at man ændrede på selskabsformen I/S som ikke er den mest velegnede i vor moderne tid. Læs her på Danske vandværker :    https://danskevv.dk/viden-om/bestyrelse/vaelg-den-rette-selskabsform/

7.3. Det skal fremgå af vedtægterne, at bestyrelsen har pligt til at tegne en Netbankforsikring, samt tilsikre, at alle betalinger skal godkendes af både kasserer og formand.

8.Eventuelt.

 

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

toksvand.aarsrapport.2017

toksvand.takstblad.2018

toksvand.driftsbudget.2018