Godkendelse af takstblad med mere

Godkendelse af takstblad 2021 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget Deres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2021

Ansøgningen indeholder følgende:

  • Ansøgning om godkendelse af takstblad
  • Takstblad 2021
  • Årsrapport 2020

Næstved Kommune vurderer, at der fortsat er god balance mellem likvider, indtægter og udgifter.

Toksværd Vandværks Takstblad for 2021 godkendes.

Følgende dokumenter er revideret og godkendt af Næstved kommune.

Takstblad : 2021.Toksvand.takstblad.2021.underskrevet.godkendt

Årsrapport : 2021.Toksvand.Aarsrapport.2020.underskrevet.godkendt

General Forsamlings referat:
2021.Toksvand.GF.referat.underskrevet.godkendt

Skriv et svar