Økonomi og afregning

Hvad koster mit vand:

Det er kun en lille procentdel af priser der går til det vand der kommer ud af din vandhane.
eks. betaler du ca. 8 kr/m3 i skatter og afgifter som går til blandt andet Statsafgift inklusiv bidrag til grundvandskortlægning.

Den regning du betaler til NK-forsyning går primært til behandling af dit spildevand. Her er der også pålagt skatter og afgifter. Disse beregnes efter de forbrugstal som toksværd vandværk sender til NK-forsyning i gang årligt.

Ejendommes egne bimålere kan ikke bruges som grundlag for vandforsyningens direkte afregning med forbrugerne. Der opkræves kun målerafgift for afregningsmålere, som vandforsyningen har opsat.

fastsættelse_af_takster_for_vand

Betalingsfrist på regningen

Du skal betale regningen senest den dato, der er angivet på regningen som sidste rettidige indbetalingsdato. Du har betalt til tiden, hvis du har betalt eller overført pengene den sidste dag. Pengene behøver ikke at være kommet frem til modtageren. Der er ikke nogen regel for, hvor lang betalingsfristen skal være, men du skal have mindst nogle dage.

Du har betalt for sent, hvis du har betalt efter den dag, hvor det er aftalt, at du skal betale. Er det ikke aftalt, hvornår du skal betale, skal du betale senest 30 dage efter, at regningen er blevet afsendt. Det gælder også, selv om du ikke modtager regningen umiddelbart efter, at den er afsendt.

Hvis du ikke modtager en regning eller et girokort

Når du skylder penge væk, skal du betale dem, også selvom du ikke får en regning eller et girokort med en betalingsfrist. Hører du ikke noget, må du rykke for at få en regning.

Er brevet med regningen og eventuelle rykkerbreve gået tabt i posten, kan du risikere at måtte betale rykkergebyrer. Husk også at melde flytning.

Fraflytning:

Ved fra-flyning er du som medlem forpligtet til at informere hvem der overtager vandforbruget, samt hvilken dato overdragelsen forgår på. Hvis ikke I selv har et skema ligger der et her I kan benytte. Husk og at have en formidlingsaftale på plads hvis Toksværd vandværk skal udlevere data om jeres forbrug.

skabelon_ejerskifteerklaering_flytteafregning

Rykkerprocedurer:

Der udsendes 2 rykkere ved manglende betaling. Derefter vil der blive udsendt lukkevarsel på vand. Ved forsat manglende betaling, vil vi komme forbi på den varslede dato. Ved for sen indbetaling pålægges renter og gebyr. For hver rykkerskrivelse opkræves et gebyr der på nuværende tidspunkt er på kr. 100,00. Gebyrer opkræves på rykkerskrivelsen, og eventuelle renter opkræves på den efterfølgende årsafregning.

Diverse links:

Gæld, rykkergebyrer og inkasso :
* https://www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerleksikon/gaeld-rykkergebyrer-og-inkasso/