Uddrag af takstblad 2021

 1. Der betales anlægsbidrag for boligers vedkommende i forhold til antal boliger.
 2. Alle andre forbrugstyper betaler anlægsbidrag i forhold til det årlige vandforbrug.
 3. Alle priser er uden moms

Driftsbidrag beregnet ud fra Driftsbudget

 • Fast årligt bidrag pr. boligenhed: 394,37 Kr.
 • Pris pr. m3 : 8,18 Kr.
 • Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 inkl grundvandskortlægning : 6,37 Kr.

Anlægsbidrag (Beregnet ud fra anlægskartotek)

 • Pr. boligenhed : 2049,98 Kr.
 • Øvrige forbrugere 0-500 m3/år : 2761,54 Kr.
 • Øvrige forbrugere 501-2000 m3/år +10% : 2254,97 Kr.
 • Øvrige forbrugere 2001-5000 m3/år +20 % : 2459,97 Kr.
 • Øvrige forbrugere 5001-10000 m3/år +30% : 2664,97 Kr.
 • Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. boligenhed : 5400,00 Kr.
 • Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. boligenhed : 20000,00 Kr.
 • Stikledningsbidrag pr. stk : 6000,00 Kr.

Gebyrer

 • Rykkergebyr : 100,00 Kr.
 • Flyttegebyr : 150,00 Kr.
 • Gebyr for oplysninger til advokat/ejendomsmægler v/hussalg : 250,00 Kr.
 • Lukke gebyr 1) : 500,00 Kr
 • Genåbningsgebyr 1) : 500,00 Kr.

1) Hertil kommer faktiske udgifter.

 

Download takstblad her : 2021.toksvand.takstblad.godkendt