Kontakt

Kontakt oplysninger for Toksværd vandværk

Toksværd Vandværk har samarbejde med Vandværkernes EDB-service har I som medlem af Toksværd Vandværk mulighed for at komme i kontakt med Vandværkernes edb-service, i forbindelse med afregning, og eventuelle slutopgørelser ved salg.
mandag til torsdag fra kl. 9 til 12 og 13 til 16.30, samt
fredag fra kl. 9 til 13
på tlf. 7539 3255
eller mail: post@vand-edb.dk

I tilfælde af problemer vedr. Toksværd vandværk og forsyningsområdet
Send e-mail til bestyrelsen@toksvand.dk

Der er også mulighed for at kontakte direkte:

Formand
Claus Spens
Send e-mail til formanden@toksvand.dk

Vandværkspasser
Allan Hansen
tlf 41 66 43 66
Send e-mail til vandpasser@toksvand.dk

Kasserer
Pierre Lindberg
Hulebækken 6
Send e-mail til kassereren@toksvand.dk

Yderligere oplysninger

Vandværkets bestyrelse er ikke ansvarlig for kontakt mellem lejer og udlejer, såfremt lejer har problemer med at få udleveret dokumentation på opkrævet vand fra udlejer bede De kontakte lejernes landsorganisation.

Det er af vandværkets bestyrelse besluttet at regning på vandforbruget sendes til ejer af bygningen, dette skyldes stort administrativt arbejde med efterfølgende at indkræve forfaldne fakturaer fra fraflyttede lejere.

Ejendommes egne bimålere kan ikke bruges som grundlag for vandforsyningens direkte afregning med forbrugerne. Der kan kun opkræves målerafgift for afregningsmålere, som vandforsyningen har opsat.