Toksværd vandværk fejrer 85 års jubilæum

Søndag d. 24. september kl. 12 – 16

Vil vi gerne fejrer vandværkets 85 års Jubilæum

Dette gøres på Toksværd Bygade 46 A

hvor der vil være hygge for børnene på græsplænen,

samt mulighed for en rundvisning på værket.

Vi har bestilt Pølsevogn mellem kl.13 og 15, som servere
pølser med brød, Bøfsandwich og Flæskestegssandwich – ad libitum.

Pølsemenuen:
80g grillpølse.
80g bacon griller.
80g grill pølser med ost.
110g chili/cheese frankfurter.
110g frankfurter med 10% oksekød (Ullerup pølsen),

og der vil være mulighed for en tår at drikke også – øl vand og kaffe.

Kom og hjælp os med at have en dejlig dag sammen.

2023.09.04.Toksvaerd_vandvaerk_85aars_jubilaeum

Tilbud til forbrugerne ved Toksværd Vandværk

Forbrugerportal

Hvis du tilmelder dig forbrugerportalen har du
mulighed for at:
• se dine målerinformationer
• Følge dine måleraflæsninger og dit forbrug

Forbrugerportalen findes på: www.tastselv-vand.dk

Sådan tilmelder du dig forbrugerportalen:
Find hjemmesiden: www.tastselv-vand.dk

Indtast forbrugernummer og kode som du
finder på din faktura eller pbs-oversigt

Log på

For at kunne se vandmålerens historik og
aflæsninger skal følgende opsættes:

Klik på ”Valider e-mail”
Du kan herefter logge på siden igen med dit
forbrugernummer og din selvvalgte kode

 

 

Indkalder til ordinær generalforsamling

Onsdag d.29-03-2023 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset i kælderen på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.29-03-2023 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Allan Hansen modtager valg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Betina modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af at bestyrelsen har indgået et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal. Ønsker bestyrelsen også at købe revisor hos tredje part, for at kunne lette arbejdet ved generalforsamling.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 3 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsregnskab.2022.underskrevet

* toksvand.takstblad.2023

* toksvand.driftbudget.2023

Samarbejde med Vandværkernes EDB-service

Til forbrugere ved Toksværd Vandværk

Bestyrelsen for Toksværd vandværk har indgået et samarbejde med Vandværkernes edb-service i Holsted.
Det betyder at opkrævning af vand nu bliver udført fra kontoret i Holsted.

Mulighed for tilmelding til betalingsservice:
Med det nye samarbejde er det nu muligt at tilmelde den fremsendte faktura til betalingsservice.
Dette kan gøres enten via netbank eller ved henvendelse til din bank.

Til brug for tilmelding til betalingsservice skal anvendes:

Forbrugernummer [00867XXXXXXX] (12 cifre)
PBSNUMMER: 30052102 (8 cifre)
DEBITORGRUPPE: 00001 (5 cifre)
(numrene fremgår også af de udsendte indbetalingskort)

Kontakt
Med det nye samarbejde har I som forbruger mulighed for at komme i kontakt med Vandværkernes edb-service,
mandag til torsdag fra kl. 9 til 12 og 13 til 16.30, samt
fredag fra kl. 9 til 13
på tlf. 7539 3255
eller mail: post@vand-edb.dk

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Toksværd vandværk

Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Klubhuset på Gormsvej i Toksværd.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.24-03-2022 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Kasser
* Pierre Lindberg modtager genvalg.
Formand
* Claus Spens modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Steffen Storm modtager genvalg som revisor.
* Maria Olsen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Ændring af §11 Generalforsamling, linje 18
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af ønsket om at overdrage afregning og rykker processerne vil bestyrelsen indgå et samarbejde med et selvskab som varetager al afregning med medlemmerne inklusiv mulighed for medlemsportal.

fra :
“Regnskabet skal revideres af to revisorer, som vælges for to år ad gangen. Den ene revisor vælges i lige årstal, den anden i ulige årstal.
Revisorsupplanten vælges for et år ad gangen.
Revisor og supplant kan genvælges. Bestyrelsen kan herudover antage en statsautoriseret/registreret revisor.”

til :
“Regnskabet revideres af statsautoriseret/registreret revisor.
Der kan vælges op til 2 bilagskontrolander som vælges for to år ad gangen. Genvalg er tilladt.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.2021

* toksvand.takstblad.2022

* toksvand.driftbudget.2022

Godkendelse af takstblad med mere

Godkendelse af takstblad 2021 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget Deres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2021

Ansøgningen indeholder følgende:

  • Ansøgning om godkendelse af takstblad
  • Takstblad 2021
  • Årsrapport 2020

Næstved Kommune vurderer, at der fortsat er god balance mellem likvider, indtægter og udgifter.

Toksværd Vandværks Takstblad for 2021 godkendes.

Følgende dokumenter er revideret og godkendt af Næstved kommune.

Takstblad : 2021.Toksvand.takstblad.2021.underskrevet.godkendt

Årsrapport : 2021.Toksvand.Aarsrapport.2020.underskrevet.godkendt

General Forsamlings referat:
2021.Toksvand.GF.referat.underskrevet.godkendt

2020 mar. 30 – Ordinær Generalforsamling

Aflysning af Generalforsamling 30/3 2020  for Toksværd vandværk

Myndighederne anbefaler, at frivillige foreninger aflyser/udskyder alle møder og aktiviteteter indtil videre frem til og med 13. april 2020

Vi aflyser derfor vores kommende gereralforsamling pga. Coronavirus/COVID-19 i Danmark. Vi vil indkalde til ny forsamling nå tingene er blevet normale igen.

Følg myndighedernes anbefalinger

Mandag d.30-03-2020 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden samt diverse bilag til gennemgang

2020.Toksvand.agenda.for.GF.2019

2020.Toksvand.budget.2020

2020.Toksvand.takstblad.2020

2020.Aarsrapport.2019.underskrevet