2019 feb. 28 – Ordinær Generalforsamling

Torsdag d.28-02-2019 kl 19.00 afholdes ordinær generalforsamling i Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

Dagsorden:

Ordinær generalforsamling i

Toksværd Vandværk I/S

Torsdag d.28-02-2019 kl 19.00

I Toksværd Aktivitetshus ,Toksværd Bygade 56.

1.Dagsorden ifølge vedtægterne.Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for det kommende år fremlægges og vandafgift vedtages.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Medlem
* Allan Hansen modtager genvalg.

Supplant.

* Flemming Rasmussen modtager valg.

6. Valg af Revisor og supplant

* Svend Jensen modtager genvalg som revisor.
* Thomas Jensen modtager valg som revisorsuppleant.

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

7.1 . Forslag til vedtagelse af nye vedtægter for Toksværd Vandværk I/S
er indsendt af
* Tommy Geisler
* Dan Morrison

Forslaget er en revision af de meget gamle vedtægter som på mange områder er mangelfulde og flere steder klart forældede eller utilstrækkelige i sin måde at kommunikere / informere brugerne på.
Se

7.2 Forslag til nedlæggelse af Toksværd Vandværk I/S
er indsendt af
* Tommy Geisler
* Dan Morrison

Såfremt ovenstående forslag 7.1 til nye vedtægter IKKE vedtages på en ekstraordinær eller den førstkommende ordinære generalforsamling foreslås det at selskabet nedlægges og overdrages til Næstved Kommune.

7.3. Ændring af §11 Generalforsamling, linje 2
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

På grund af tilbageværende travlhed i februar måned med bla. afholdelse af vinterferie og momsafregning, ønsker bestyrelsen at have mulighed for at kunne flytte den ordinære generalforsamling ind i marts måned.

fra :
“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.”

til :
“Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.”

7.4. Ændring af §1 Navn og Hjemsted
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer for Toksværd vandværk.

Opdateret hjemsted til aktuel kommune.

fra :
“Selskabet, der er stiftet den 30. september 1938, er et interessentskab, hvis navn er I/S Toksværd Vandværk. Selskabet har hjemsted i Holmegaard Kommune, Toksværd sogn.”

til :
“Selskabet, der er stiftet den 30. september 1938, er et interessentskab, hvis navn er I/S Toksværd Vandværk. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune, Toksværd sogn.”

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

* toksvand.aarsrapport.oplaeg.2018

* toksvand.takstblad.oplaeg.2019

* toksvand.driftsbudget.oplaeg.2019

* bilag_7.1_forslag_til_toksvaerd_vandvaerk_reviderede_vedtaegter_af_26-10-18_TG-DM

Skabeloner:

*generalforsamling.stemmeseddel.2019.februar