Indkalder til ordinær generalforsamling

Toksværd Vandværk I/S

Tirsdag d.26-03-2024 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad fremlægges for det kommende år, til afstemming.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Claus Spens modtager valg.
* Pierre Lindberg modtager valg.

Supplant.

* Der skal vælges mindst en supplant til bestyrelsen for år 2024.

6. Valg af bilagskontrollanter

* Der kan vælges op til 3 bilagskontrolanter

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

* Ingen forslag modtaget

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

Andre dokumenter til gennemgang