Godkendelse af takstblad 2023 for Toksværd Vandværk

Godkendelse af takstblad 2023 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2023

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2023
Takstblad 2023
Årsrapport 2022
Budget 2023
Vedtægter
Referat generalforsamling 2023

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2023 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.