Godkendelse af takstblad 2022 for Toksværd Vandværk

Næstved Kommune skal i henhold til Vandforsyningsloven årligt godkende takster for de almene vandværker i Næstved Kommune.

Næstved Kommune har modtaget jeres ansøgning om godkendelse af takstblad for år 2022

Ansøgningen indeholder følgende:

Ansøgning om godkendelse af takstblad for 2022
Takstblad 2022
Årsrapport 2021
Budget 2022
Vedtægter
Referat generalforsamling 2022

Næstved Kommune vurderer, at Vandværkets Takstblad for 2022 overholder “hvile i sig selv princippet” og i overensstemmelse med Vandforsyningsregulativet, hvorfor det kan godkendes.

Det er noteret, at Toksværd Vandværk har besluttet fortsat at nedsparer på formuen.