Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse

Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse (vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Bekendtgørelse bek. nr. 1023 er trådt i kraft pr. 5. juli 2023.

I den forbindelse er der følgende ændringer i analysekravet:

  • A-parametre udvides med den mikrobiologiske parameter Enterokokker
  • PFAS udvides fra 12 komponenter til 22 komponenter
  • Den obligatoriske pesticidpakke udvides med 3 nye pesticider/nedbrydnings-produkter (Pentachlorbenzen, PPU og LM3).
  • Den obligatoriske pesticidpakke reduceres med 9 pesticider/nedbrydnings-produkter (Dichlobenil, Diuron, MCPA, Metalaxyl-M, 2,6-dichlorphenol, Desethyl-hydroxy-atrazin, Hydroxy-atrazin, Hydroxy-simazin og Metribuzin-desamino)
  • Bisphenol A tilføjes

Vi har derfor justeret vores analysepakker – så vi fremadrettet automatisk får følgende leveret, der hvor det er påkrævet i forhold til vores plan.

  • Mikrobiologisk kontrol af Enterokokker medtages i Gruppe A pakker.
  • 22 PFAS komponenter
  • Pesticider/nedbrydnings-produkterne Pentachlorbenzen, PPU og LM3 medtages i de gængse pesticidepakker til drikkevand.
  • 9 pesticider/nedbrydningsprodukter (se ovenfor) fjernes fra div. drikkevandspakker.

For stoffet Bisphenol A er der fastsat en frist for måling til 12. januar 2026 – så denne implementerer vi ikke i første omgang.