Indkalder til ordinær generalforsamling

Toksværd Vandværk I/S

Tirsdag d.26-03-2024 kl 19.00

I Klubhuset på Gormsvej.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget og takstblad fremlægges for det kommende år, til afstemming.

5. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

På valg er:
Bestyrelsesmedlem
* Claus Spens modtager valg.
* Pierre Lindberg modtager valg.

Supplant.

* Der skal vælges mindst en supplant til bestyrelsen for år 2024.

6. Valg af bilagskontrollanter

* Der kan vælges op til 3 bilagskontrolanter

7.Behandling af indkomne forslag.

FORSLAG

* Ingen forslag modtaget

8.Eventuelt.

Følgende dokumenter vil blive gennemgået for godkendelse:

Andre dokumenter til gennemgang

Toksværd vandværk fejrer 85 års jubilæum

Søndag d. 24. september kl. 12 – 16

Vil vi gerne fejrer vandværkets 85 års Jubilæum

Dette gøres på Toksværd Bygade 46 A

hvor der vil være hygge for børnene på græsplænen,

samt mulighed for en rundvisning på værket.

Vi har bestilt Pølsevogn mellem kl.13 og 15, som servere
pølser med brød, Bøfsandwich og Flæskestegssandwich – ad libitum.

Pølsemenuen:
80g grillpølse.
80g bacon griller.
80g grill pølser med ost.
110g chili/cheese frankfurter.
110g frankfurter med 10% oksekød (Ullerup pølsen),

og der vil være mulighed for en tår at drikke også – øl vand og kaffe.

Kom og hjælp os med at have en dejlig dag sammen.

2023.09.04.Toksvaerd_vandvaerk_85aars_jubilaeum

Tilbud til forbrugerne ved Toksværd Vandværk

Forbrugerportal

Hvis du tilmelder dig forbrugerportalen har du
mulighed for at:
• se dine målerinformationer
• Følge dine måleraflæsninger og dit forbrug

Forbrugerportalen findes på: www.tastselv-vand.dk

Sådan tilmelder du dig forbrugerportalen:
Find hjemmesiden: www.tastselv-vand.dk

Indtast forbrugernummer og kode som du
finder på din faktura eller pbs-oversigt

Log på

For at kunne se vandmålerens historik og
aflæsninger skal følgende opsættes:

Klik på ”Valider e-mail”
Du kan herefter logge på siden igen med dit
forbrugernummer og din selvvalgte kode

 

 

Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse

Miljøstyrelsens nye drikkevandsbekendtgørelse (vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, Bekendtgørelse bek. nr. 1023 er trådt i kraft pr. 5. juli 2023.

I den forbindelse er der følgende ændringer i analysekravet:

  • A-parametre udvides med den mikrobiologiske parameter Enterokokker
  • PFAS udvides fra 12 komponenter til 22 komponenter
  • Den obligatoriske pesticidpakke udvides med 3 nye pesticider/nedbrydnings-produkter (Pentachlorbenzen, PPU og LM3).
  • Den obligatoriske pesticidpakke reduceres med 9 pesticider/nedbrydnings-produkter (Dichlobenil, Diuron, MCPA, Metalaxyl-M, 2,6-dichlorphenol, Desethyl-hydroxy-atrazin, Hydroxy-atrazin, Hydroxy-simazin og Metribuzin-desamino)
  • Bisphenol A tilføjes

Vi har derfor justeret vores analysepakker – så vi fremadrettet automatisk får følgende leveret, der hvor det er påkrævet i forhold til vores plan.

  • Mikrobiologisk kontrol af Enterokokker medtages i Gruppe A pakker.
  • 22 PFAS komponenter
  • Pesticider/nedbrydnings-produkterne Pentachlorbenzen, PPU og LM3 medtages i de gængse pesticidepakker til drikkevand.
  • 9 pesticider/nedbrydningsprodukter (se ovenfor) fjernes fra div. drikkevandspakker.

For stoffet Bisphenol A er der fastsat en frist for måling til 12. januar 2026 – så denne implementerer vi ikke i første omgang.